21.04.2023

Wymuszona tułaczka

redakcja: Marek Bidol, 2021 rok

cena: 30 zł

Rzecz o przemianach kulturowych
Strzelec Krajeńskich (Friedeberg Nm.)
po II wojnie światowej