21.04.2023

Dzieje Bronowic (do 1884 roku)


redakcja: Błażej Skaziński

cena: 20 zł

Pomysł  wydania publikacji powstał w 2019 roku w związku z remontem wieży kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Bronowicach. Natrafiono wówczas  na depozyt umieszczony w gałce wieżowej, złożony z rękopisu bronowickiego pastora, a także z dawnych monet i gazet.