Wynajem

Wynajem odpłatny chwilowo wstrzymany. Możliwe jest skorzystanie z wynajmu nieodpłatnego przez stowarzyszenia i jednostki publiczne. Telefon do biura: 95 763 24 39.