Nasza działalność

Spichlerz to część działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury, który zajmuje się promocją, rozwojem i upowszechnianiem kultury na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Wspieramy każdy przejaw działalności kulturalnej poprzez udostępnianie miejsca, sprzętu, pomoc merytoryczną, organizowanie wystaw, wernisaży, plenerów malarskich. Organizujemy zajęcia sekcji zainteresowań, które rozwijają zamiłowanie do kultury wśród mieszkańców naszej gminy. Misją Spichlerza jest ponadto promocja dziedzictwa historycznego, które w gminie Strzelce Krajeńskie jest bardzo bogate. Chcemy, by każdy mieszkaniec, od najmłodszych lat, miał łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji dotyczących historii Strzelec Krajeńskich i okolic. Od 2021 roku w Spichlerzu funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej, z którym współpracujemy, proponując wycieczki historyczne szlakami lokalnych zabytków.