Opłaty za sekcje

OPŁATA ZA SEKCJĘ PLASTYCZNĄ
Opłata 60zł za SEKCJĘ PLASTYCZNĄ na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
SEKCJA PLASTYCZNA oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ LEGO
Opłata 110zł za SEKCJĘ LEGO na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
SEKCJA LEGO oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ RĘKODZIELNICZĄ
Opłata 90zł  za SEKCJĘ RĘKODZIELNICZĄ na następujące konto:
98 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
RĘKODZIEŁO oraz imię i nazwisko, za miesiąc którego dotyczy.