KOLEJNA WYSTAWA W SPICHLERZU

Z okazji przypadającej 11 listopada 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Spichlerzu będzie miała miejsce wystawa okolicznościowa  „Ojcowie Niepodległości” .

Wystawa zawiera między innymi mapę Polski z lat 1918-1923, prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Przedstawione zostały postaci tytułowych Ojców Niepodległości: ich dokonania, krótkie biogramy oraz wybór fotografii archiwalnych. Artysta, dyplomaci, żołnierze, politycy i działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to, potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu, jakim była dla nich niepodległość. Nie we wszystkim byli zgodni, ale pozostali wierni własnym poglądom. Wykorzystali sprzyjające warunki i poprowadzili Polaków ku wolności. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński – to oni byli liderami przełomowego wydarzenia, jakim była odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli i narodzenia się II Rzeczypospolitej. Tego wszystkiego dotyczy wystawa i to może dla starszej grupy wiekowej. Dla najmłodszych z kolei zostanie przedstawiony  film pt. „Polak Mały – polskie symbole narodowe”. Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią? Odpowiedzi na te i inne pytania najmłodsi uczestnicy znajdą w edukacyjnym filmie animowanym.

Autor: red. Jan Dreczkowski