Dzieje Bronowic (do 1884 roku)

Pomysł  wydania publikacji powstał w 2019 roku w związku z remontem wieży kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Bronowicach. Natrafiono wówczas  na depozyt umieszczony w gałce wieżowej, złożony z rękopisu bronowickiego pastora, a także z dawnych monet i gazet.

Wydawnictwo pod redakcją Błażeja Skazińskiego zawiera trzy opracowania:

  • Rękopis bronowickiego pastora Alberta F.M. Koeppela, który ujawnia nieznane dotąd informacje dotyczące dziejów miejscowości i kościoła, który został przetłumaczony przez dr. Pawła Guta z Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Dzieje wsi Bronowice (do 1884 roku) – prof. Edward Rymar
  • Dzieje kościoła w Bronowicach – Błażej Skaziński

Wydawnictwo uzupełniają fotografie monet oraz reprodukcje odkrytych gazet: Berliner Tageblatt i Friedeberger Kreisblatt.

Autor: red. Jan Dreczkowski